הפעל נגישות

מצב סיעודי - האם אתם מאובטחים ?

לכאורה - מדובר בנושא שנוגע רק לאוכלוסיה המבוגרת (הורינו, סבינו) ושבגיל צעיר יותר אנו נוטים להדחיקו. ואכן, יהיה זה אך סביר להניח שבשלב כלשהו בחיינו יעלה על הפרק מימון טיפול סיעודי בהורה מבוגר....אולם אל לנו לשכוח שהטבע מתאכזר לעיתים מזומנות גם לאנשים צעירים (מחלות קשות, תאונות, וכו'), ואז עלול הדבר להיות כרוך במימון טיפול סיעודי שנמשך שנים ארוכות. 

 

 
במאמר זה לא נתייחס לסוגיית הקושי הנפשי והסבל שנגרם לבני המשפחה הקרובה ברצותם להעניק לאהובם טיפול ראוי, אלא נתמקד בעלויות הכלכליות הכבדות ולאי הוודאות שמתלוות לכך. מכאן שכדאי שנכיר וניערך להתמודדות לא רק עם נטל רגשי מאתגר, אלא גם עם משקולת כלכלית כבדה היכולה להשפיע עלינו ועל משפחתנו הקרובה למשך שנים, במידה ולא "נאבטח" עצמינו בהתאם.

כאן ננסה להבהיר, בהכללות המתבקשות, את הנקודות העיקריות הקשורות בזכאות מבוטח לקבלת טיפול סיעודי ובדרכים האפשריות למימונו.

ראשית, מהו מצב סיעודי?

החוק חילק את פעולותינו הגופניות ההכרחיות ל-6 פעולות מרכזיות: 1.לקום ולשכב; 2.להתלבש ולהתפשט; 3.להתרחץ; 4.לאכול ולשתות; 5.לשלוט על סוגרים; 6.ניידות. חולה אשר לא מסוגל לבצע לפחות 50% מפעולה מוגדרת, יחשב לגבי אותה פעולה כלא מסוגל לבצעה כלל. במידה ובשקלול המבחן שנעשה לחולה, נקבע כי אינו מסוגל לבצע לפחות 3 פעולות מתוך ה- 6, אזי הוא יחשב סיעודי.

 

כאן המקום לציין, כי לאחרונה פורסם חוזר של המפקחת על הביטוח שמגדיר מפורשות כיצד על חברות הביטוח לפרש את התקנות, והמשפר מהותית את מצב המבוטחים בנוגע לאיבחון מצבם  בעת בדיקת היכולות שלהם.

 

מהן אפשרויות הטיפול בחולה המוגדר סיעודי?

העסקה של עובד זר בבית - זוהי העסקה שחל עליה חוק יחסי עובד–מעביד, על כל המשתמע מכך: שכר חודשי, הפרשות לביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות ופיצויי פיטורין, ימי חופשה ודמי הבראה. לכך צריך להוסיף עלויות נלוות של אדם נוסף בבית (מזון, חשמל, ומים). וקיימות גם עלויות חד פעמיות כגון: אגרות רישום, תשלום השמת עובד זר לחברת הסיעוד ודמי טיפול חודשיים. עלות זו יכולה להגיע להיקף של בין 6000-8000 ₪ מדי חודש.

 

אישפוז בבית חולים סיעודי - מיועד למצבים בהם החולה נזקק להשגחה רפואית צמודה שאינו יכול לקבלה בביתו, או ל "תשושי נפש". משרד הבריאות הינו הגורם המפקח, המאשר והמשתתף במימון, כפוף לקריטריונים קשיחים התלויים במצבו הכלכלי של החולה ושל קרוביו מדרגה ראשונה.

עלות זו יכולה להגיע להיקף של בין 7,000 – 15,000 ₪ מדי חודש, תלוי ברמת המקום.

 

כיצד ניתן להיערך למצב סיעודי מבעוד מועד, ולהקטין עלויות?

התוודעו למקורות מימון אפשריים – פוליסות הביטוח הקיימות שלכם

1. קרן הפנסיה שלכם – כן, קרן הפנסיה שלכם עשויה לשלם למבוטח שהינו פעיל (מפקיד בשוטף)  100% מהשכר המבוטח שלו, במידה והפך לסיעודי וטרם התחיל לקבל קצבת פנסיה.

 

2. ביטוח אובדן כושר עבודה – מבוטח באובדן כושר עבודה במצב סיעודי יקבל 75% משכרו המבוטח (ניתן לרכוש גם השלמה ל 100% פיצוי של שכר מבוטח).

 

3. גמלת סיעוד מביטוח לאומי – במצב של סיעוד בבית, הקצבה המקסימלית הינה עד כ 3000 ₪ בלבד (כאן נלקחת בחשבון הכנסתו של החולה, ככל שהיא גבוהה יותר כך זכאותו פוחתת/בטלה).

 

אופציות אחרות למימון משלים כוללות: גמלה מהקרן לניצולי השואה (לסיעוד בבית), קוד רפואי של משרד הבריאות (לאשפוז בבית-חולים סיעודי).

כמו כן, רצוי לבדוק אם קיימים ביטוחים סיעודיים פרטיים או קולקטיביים בתוקף ומהם התנאים בהם.

 

במידה ומקורות המימון אינם מספקים, ניתן להשלים את החסר באמצעות:

1. הצטרפות לביטוח סיעודי דרך קופת החולים – כל חברי קופות החולים, שטרם מלאו להם 70, יכולים לרכוש ביטוח סיעודי בעלות נמוכה יחסית וללא צורך בחיתום רפואי. משך הביטוח מרגע הפעלתו הינו 60 חודשים ( 5 שנים) וגובה התשלום והפיצוי תלוי בגיל הכניסה של המבוטח. ככל שהמצטרף צעיר יותר הוא יקבל פיצוי חודשי גבוה יותר בעלות נמוכה יותר, לכן מומלץ להקדים ולהצטרף.

 

2. השלמת הצורך ע"י רכישת ביטוח סיעודי פרטי - ניתן לרכוש ביטוח סיעודי פרטי (מסחרי) אשר אינו תלוי או מתקזז עם שאר אמצעי המימון שפורטו לעיל. בביטוח מסוג זה ניתנת לכם גמישות לקבוע את סכום הפיצוי, תקופת הפיצוי ואף את תקופת ההמתנה עד לקבלת הפיצוי – כדי למנוע, למשל, כפל ביטוח בתקופת הכיסוי של הביטוח דרך קופת החולים (5 שנים).

 

אין דרך נעימה להתייחס לאפשרות שאנחנו, או בני משפחתנו, ביום מן הימים, נזדקק לטיפול סיעודי  יקר. הבנה בסיסית של הנושא וניתוח מבעוד מועד של האפשרויות הקיימות יכולים לחסוך עוגמת נפש גדולה ופגיעה כלכלית קשה, שמגיעה בדרך כלל כשאנו (עדיין) לא מוכנים. 

 

לבדיקה מקצועית לניתוח צרכים >

 

הכותב הינו בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ובעל רישיון שיווק השקעות. בכל מקרה, אין לראות בדברים האמורים משום עצה ו/או המלצה אישית לקורא, לרכישה או פעולה כלשהי בני"ע, חיסכון פנסיוני או ביטוח המסוקרים במאמר זה וכן אינו תחליף לייעוץ מס. כל הפועל בהסתמך על המאמר ו/או על תוכנו, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו.

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות לקרן ביט סוכנות לביטוח